Badania profilaktyczne

 Pamiętaj o regularnym wykonywaniu badań laboratoryjnych u swojego zwierzęcia, szczególnie jeśli ukończyło ono 7 rok życia. 

 

Szczególnie ważne jest wykonywanie badań laboratoryjnych u starszych psów i kotów, czyli tych, które ukończyły 7 rok życia, gdyż jest to wiek, kiedy najczęściej rozpoczynają się problemy zdrowotne.
W ramach badań laboratoryjnych wykonujemy przede wszystkim badania krwi, czyli morfologia i podstawowe badania biochemiczne oraz badanie moczu, które jest zasadniczym badaniem w diagnostyce chorób układu moczowego.

·         Pamiętaj, że wczesne wykrycie chorób zwiększa szanse zwierząt na całkowite ich wyleczenie

 Zalecamy, aby kontrolne badania laboratoryjne u psów i kotów wykonywać regularnie, najlepiej co pół roku, nawet jeśli zwierzę wydaje się nam zupełnie zdrowe.
Często zdarza się tak, że początkowe stadia chorób nie dają objawów, które mogą zostać zauważone przez właściciela. Dopiero wczesna diagnostyka poprzez stosowanie badań dodatkowych pokazuje całkowity obraz kliniczny i pozwala na wykrycie różnych schorzeń.

 

Do badań profilaktycznych zaliczają się:

·         morfologia  - jest podstawowym badaniem diagnostycznym, polega na ilościowej i jakościowej ocenie składu morfotycznego krwi, łącznie z badaniem klinicznym jest pomocna w diagnostyce wielu chorób. Pacjent przed pobraniem krwi powinien być minimum 12 godzin na czczo, zapewniamy zwierzęciu tylko dostęp do świeżej wody.

·         badanie biochemiczne krwi - obejmuje analizę składników osocza, dostarcza wielu cennych informacji i wskazówek ułatwiających postawienie właściwej diagnozy, pokazuje poziom enzymów, hormonów, białek, elektrolitów i pierwiastków w organizmie. Wyniki badań biochemicznych obrazują stan kliniczny konkretnych narządów. Podobnie jak do badań morfologicznych, pacjent powinien być minimum 12 godzin na czczo, należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.

·         USG  - jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyczną, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Zalecamy wykonywanie badania przeglądowego jamy brzusznej u każdego zwierzęcia w wieku powyżej 7 roku życia ze względu na szansę wczesnego wykrycia zmian w narządach sugerujących zmiany związane z wiekiem, nowotwory i inne. Przed badaniem zwierzę powinno być 6 godzin na czczo, a około 2 godziny przed planowaną wizytą zwierzę nie powinno oddawać moczu.

·         RTG  - jest to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, jest to badanie z wyboru w ocenie układu oddechowego, kostno-stawowego oraz przewodu pokarmowego. Przed planowanym badaniem zwierzę powinno być 6 godzin na czczo.

·         EKG – badanie to rejestruje elektryczną aktywność serca, pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu, można również ocenić wielkość komór serca.

·         badanie moczu - określa fizyko-chemiczne właściwości moczu oraz identyfikuje różnego rodzaju komórki znajdujące się w moczu. Badanie to jest niezbędne w przypadku diagnozowania szeregu chorób z zakresu układu moczowego oraz wielu innych narządów. Pozwala czasem wykryć chorobę jeszcze w okresie bezobjawowym. Mocz do badania należy przynieść świeży, maksymalnie 2 godziny po pobraniu, najlepszy diagnostycznie jest mocz poranny.

·         badanie kału – służy między innymi do wykrywania pasożytów i ich jaj. Do badania należy dostarczyć kał świeży, maksymalnie 2 godziny po zebraniu.

Wszystkie badania wykonujemy w naszej lecznicy.