Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego

 

Stan zdrowia pacjentów Lecznicy Weterynaryjnej w niektórych przypadkach wymaga przeprowadzenia przez lekarza weterynarii zabiegu operacyjnego. Obecna wiedza z zakresu medycyny weterynaryjnej, nowoczesne metody leczenia w połączeniu z coraz bardziej wyspecjalizowanym sprzętem, pozwalają na zmniejszenie do minimum ryzyka związanego ze znieczuleniem ogólnym i zabiegiem operacyjnym. Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku istnieje pewne ryzyko, podobnie jak w medycynie ludzkiej, związane z przeprowadzeniem zabiegu operacyjnego. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie zwierzęcia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia komplikacji.
Zaleca się przez ostatnie 24 h przed zabiegiem nie podawać zwierzęciu żadnego pokarmu, natomiast należy zapewnić dostęp do świeżej wody. Pełny żołądek stanowi dodatkowe obciążenie układu krążenia, a ponadto może nasilać wymioty będące skutkiem ubocznym stosowania środków sedacyjnych. W dniu poprzedzającym zabieg i w dniu samego zabiegu należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego.

Po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym przez kilka do kilkunastu godzin funkcjonowanie organizmu zwierzęcia jest upośledzone. W trakcie wybudzania się z narkozy, zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne, dlatego też ważne jest zapewnienie zwierzęciu spokoju, umieszczenie go w ciepłym, zacienionym miejscu i przykrycie kocem. Najlepiej jest przygotować zwierzęciu legowisko na podłodze, gdyż podczas wybudzania najpierw zwierzę odzyskuje świadomość, dopiero później zaczyna ono kontrolować swoje ruchy. Przy wybudzaniu pacjent może skomleć i popiskiwać, nie jest to jednak spowodowane bólem, gdyż po zabiegu zwierzę otrzymuje leki przeciwbólowe. W okresie wybudzania należy zwierzęciu zapewnić opiekę.